Kunsthistoriker Rigmor Lovring skrev om Bodil Hedegaard:

Stemningsbetonede naturskildringer optager billedkunstner Bodil Hedegaard, der ses beskæftiget med at skildre det åbne panoramiske jyske landskab i sine akrylmalerier og akvareller.

Det er i landskabets dynamik, linjespillet, den højtliggende horisont og farvernes voldsomme pastose karakter, at hun finder naturens bærende elementer.

Således beskriver hun årstidernes skiftende karakter i den omgivende natur. Det kan være vinterlandskabet, der indhyldet i sneens kolde hvide kappe lader ane de hvirvlende snefnug eller den nedgående sols varme glød. Andre skildringer viser frodige lysfyldte landskaber fyldt med perspektiv og et utroligt dybt vue ind i billedrummet.

I romantiske naturoplevelser ses hun at dyrke en forkærlighed til de intime og idylliske elementer, som forenklede er fremhævet i billedets forgrund. Eller hun er optaget af raspmarkens farveflor, som brydes af rækken af knudrede træstammer, der lig silhuetter står mørke op mod den dominerende gule farve.

Overalt rummes romantisk mysticisme fyldt med stærke og talende farvesymboler. Her er tale om stoflige billeder bearbejdet med en dramatisk farvepalet, som er med til at forstærke naturoplevelsen.